SSM24-6

SSM24[1]SSM24-6 ALARM BELL 6″
สัญญาณกระดิ่งแจ้งเหตุเพลิงไหม้

รหัสสินค้า :SSM24-6

 

 
รายละเอียดสินค้า :

สัญญาณกระดิ่ง SIZE 6inch

ความดัง 95db

นำเข้าจาก USA

จำหน่ายอุปกรณ์ FIRE ALARM และ ติดตั้งระบบ