การติดตั้งระบบและตรวจเช็ค FIRE ALARM

ท่านสามารถส่งแบบแปลนโรงงาน หรืออาคารที่ต้องการติดตั้ง เพื่อให้วิศวกรออกแบบระบบและประเมินราคาเบื้องต้น

ได้ที่ E-mail : ks_electric@hotmail.com

งานติดตั้งระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้

IMG_1739    IMG_1550   IMG_1559

 

IMG_0686    IMG_1532

 

งานตรวจเช็คระบบและบริการหลังการติดตั้งระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้

IMG_0659    IMG_0647   IMG_0774

 

จำหน่ายอุปกรณ์ FIRE ALARM และ ติดตั้งระบบ