CL-205

CL-205 MANUAL ALARM BASE

ฐานรองปุ่มกดฉุกเฉิน ใช้ร่วมกับ CL-202

รหัสสินค้า :CL-205

 

รายละเอียดสินค้า :

ฐานรองปุ่มกดฉุกเฉิน ไม่ต้องเสียเจาะผนัง

จำหน่ายอุปกรณ์ FIRE ALARM และ ติดตั้งระบบ