การติดตั้งและซ่อมแซม ระบบไฟฟ้า

บริการ ติดตั้ง-ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้า ภายในอาคาร บ้านเรือน และโรงงาน งานเล็กหรืองานใหญ่ เราก็ยินดีให้บริการ

ท่านสามารถส่งแบบแปลนโรงงาน หรืออาคารที่ต้องการติดตั้ง เพื่อให้วิศวกรออกแบบระบบและประเมินราคาเบื้องต้น

ได้ที่ E-mail : ks_electric@hotmail.com

จำหน่ายอุปกรณ์ FIRE ALARM และ ติดตั้งระบบ